Skúšky pre získanie vyššej hodnosti

Piloti

Prvá skúška pozostáva iba z testu teoretických vedomostí. Po 25 hodinách online si môžte tento test urobiť vo vašom profile na IVAU v časti exam. Nezabudnite po vyplnení testu formulár odoslať. V teste nájdete otázky všeobecných znalostí ohľadom pravidiel IVAA, základov meteorológie, základov máp, základov predpisov a pravidiel lietania. V prípade úspechu získate vyššiu hodnosť.
Pre získanie ďalších hodností je okrem teoretickej skúšky nutná aj praktická skúška. Podrobnosti a požiadavky ohľadom praktických skúšok nájdete tu.

Riadiaci

Princíp fungovania je takmer identický s pilotmi, avšak získavanie vyšších hodností u ATC je nevyhnutné pre sprístupnenie vyšších pozícii (APP, CTR).
Pre získanie ďalších hodností je okrem teoretickej skúšky nutná aj praktická skúška. Podrobnosti a požiadavky ohľadom praktických skúšok nájdete tu.


UTC
LOC