Obsah sekcie pre riadiacich

Odporúčania:
Všeobecné platné ustanovenia v Bratislava FIR.

SOPs: Štandardné Operačné Postupy na pozície ATC

FRAs: Obmedzenia pre ATC s ohľadom na rating.

Download:
Dokumenty a materiály potrebné na riadenie.

Rezervácie: System rezervovania pozicie pre ATC.

HAL výcvikový server: Server slúžiaci na výcvik ATC.

Tréning:
Na tomto mieste môžete požiadať o praktický výcvik.


UTC
LOC