Pravidlá IVAO

IVAO SK je divízia v medzinárodnej aviatickej organizácii, vďaka, ktorej môžeme bezplatne užívať simuláciu leteckej prevádzky, v čo najrealistickejšom prostredí, v reálnom čase a pri reálnom počasí.

Za týmto účelom existujú pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať a sú pre každého člena IVAO SK divízie zaväzné.

Originál znenie pravidiel: DOC.IVAO.AERO


V prípade,že by Vám nebolo niečo nejasné v oblasti pravidiel, neváhajte kontaktovať členov vedenia IVAO SK divízie.


UTC
LOC