Pomoc / FAQ

Skôr ako budete kontaktovať niektorého z členov vedenia slovenskej divízie IVAO, prečítajte si nasledovné riadky:

1. Registrácia / Prihlásenie

Registrovať sa je nutné v prípade, ak sa chcete zúčastňovať na aktivitách SK DIV ako sú eventy a túry, ktoré je potrebné reportovať do nášho reportovacieho systému.

Pri registrácii sú povinné 3 položky: VID (pridelený kód pri registrácii na www.ivao.aero), meno a priezvisko. Všetky ostatné položky, vrátane emailu sú nepovinné.

Prečo je lepšie registrovať aj emailovú adresu?

Ak si zaregistrujete aj Vašu emailovú adresu, budete môcť odoberať novinky, pripomienky eventov a v budúcnosti aj ďalšie informácie o dianí v SK DIV. Vaša emailová adresa nebude verejná.

Po úspešnej registrácii budete automaticky prihlásení. Po odhlásení sa kliknutím na odkaz Odhlásiť sa v menu používateľa sa môžete opätovne prihlásiť, kliknutím na odkaz Prihlasiť sa.

UPOZORNIENIE: Registráciu vykonávajte len v prípade, že ste registrovaní ako členovia IVAO NETWORK a máte pridelené VID číslo. Ak ešte nie ste členmi IVAO NETWORK, vykonajte najprv registráciu na stránke www.ivao.aero. Nepokúšajte sa registrovať s neplatnými alebo nepravdivými údajmi. Takto vytvorené účty budú blokované.

2. Menu používateľa

Pred prihlásením sa v menu používateľa nachádzajú 3 položky:

 • Prihlásiť sa – otvorí prihlasovací formulár.
 • Registrácia – otvorí registračný formulár.
 • Strata hesla – otvorí formulár so žiadosťou o zaslanie nového hesla.

Po prihlásení sa v menu používateľa zobrazia tieto položky:

 • Môj obsah
 • Pridať obsah
 • Zmena hesla
 • Môj profil
 • Odhlásiť sa

2.1 Môj obsah

Po kliknutí na tento odkaz sa otvorí stránka, na ktorej sa vypíše zoznam obsahových stránok, ktoré vytvoril používateľ. Používateľ má možnosť vytvorenia obsahu: Blog a Fotoalbum.

2.2 Pridať obsah

Odkaz Pridať obsah je skratkou na vytvorenie obsahovej stránky používateľa. Bežný člen má možnosť vytvoriť článok blogu a fotoalbum.

2.3 Zmena hesla

Ak z nejakého dôvodu potrebujete zmeniť heslo, na tejto podstránke na to nájdete príslušný formulár.

2.4 Môj profil

Pod odkazom Môj profil sa nachádza formulár na zmenu Vašich údajov, kde zároveň môžete doplniť Vaše kontaktné údaje, ako aj umožniť ostatným prihláseným používateľom vidieť Vašu emailovú adresu.
Zároveň si tu môžete aktivovať odber noviniek alebo pripomienku eventov.

3. Reportovací systém

Po prihlasení sa máte možnosť reportovať jednotlivé lety pre túry a eventy.

V menu IVAO Slovensko nájdete položky:

 • Aktívne túry
 • Aktívne eventy

3.1 Reportovanie legov túr

Po otvorení podstránky Aktívne túry nájdete pri každej túre odkaz Zoznam legov. Po kliknutí na tento odkaz sa otvorí zoznam legov a v prípade, že ste prihlásený, sa Vám pri každom legu zobrazí ikonka pre odoslanie reportu.

Po odoslaní reportu sa objaví ikonka presýpacie hodiny, čo znamená, že Váš report bol odoslaný a čaká na schválenie validátorom.

Ak bude Váš report schválený bez výhrad, objaví sa ikonka s palcom hore. Ak bude schválený s výhradou, objaví sa ikonka s palcom hore a s malým výkričníkom.

Ak Váš report schválený nebude, objaví sa ikonka s palcom dole spolu s ikonkou reportu, aby ste mohli leg zopakovať a odreportovať znovu.

3.2 Reportovanie legov eventov

Po otvorení podstránky Aktívne eventy prebieha reportovanie eventov rovnakým spôsobom, ako pri reportovaní legov túr.

Rozdiel môže nastať v prípade, ak event nemá dopredu určené legy. Vtedy sa podáva takzvaný Voľný report, kde člen vyplní potrebné údaje o lete a odošle report. Pri opakovaných eventoch ako je napríklad Online Evening (Day), sa používateľovi zobrazuje história odoslaných reportov.

Schvaľovanie reportov prebieha rovnako, ako pri túrach.

4. Fotoalbumy

4.1 Vytvorenie

Fotoalbum si vytvoríte tak, že po prihlásení sa v menu používateľa kliknete na položku Pridať obsah a potom vyberiete možnosť Fotoalbum.
Po otvorení formulára zvolíte kategóriu, v ktorej sa bude fotoalbum zobrazovať, vyplníte titulok (napríklad Lety z IFR túry 2012), vložíte do tela popis fotoalbumu. Takto definovaný album uložíte.

Poznámka: Nevytvárajte pre každú fotografiu nový fotoalbum. Do fotoalbumu môžete pridávať ľubovoľné množstvo fotiek.

4.2 Nahrávanie fotiek

Po vytvorení fotoalbumu zvoľte úpravu fotoalbumu (ikona ceruzky v zozname). Po opätovnom otvorení formulára nájdete prvok na pridanie súboru z pevného disku.

Vyberte súbor obrázka JPG a stlačte Nahrať. Po nahraní sa obrázok objaví v tabuľke nad ovládacím prvkom nahrávania. Pre nahratie ďalšieho obrázka opäť vyberte súbor z disku a stlačte Nahrať. Obrázok sa pridá do zoznamu.

Po nahratí všetkých fotografií môžete pridať k fotografiám popis do políčok vedľa obrázka a zoradiť ich podľa priority tak, že prehodíte čísla poradia. Po pridaní popisov celý formulár uložte.

Poznámka: Vloženie popisov a zmeny poradia vykonajte až po ukončení pridávania, resp. vymazávania obrázkov.

5. Blog

Každý člen, registrovaný na našej stránke, má možnosť publikovať články vo svojom blogu. V týchto článkoch sa môžete s ostatnými členmi podeliť o svoje zážitky, príbehy s virtuálneho lietania alebo poskytnite ostatným svoje „know-how“, ako nieco nastaviť v simulátore a podobne.

5.1 Vytvorenie článku

Článok vytvoríte tak, že po prihlásení sa v menu používateľa kliknete na položku Pridať obsah a potom vyberiete možnosť Článok blogu.

Po otvorení formulára zvolíte kategóriu, v ktorej sa bude článok zobrazovať, vyplníte titulok, vložíte do tela text článku. Takto vytvorený článok uložíte.

5.2 Formátovanie textu

Texty v článkoch môžete formátovať pomocou nástroja Texy. Jeho základný syntax si stiahnite tu

5.3 Vkladanie obrázkov

V editácii článku nie je umožnené nahrávať obrázky, ale na vkladanie obrázkov do textu z externého zdroja slúži makro, ktorým nastavíte zobrazenie obrázku na stránke.

Základné vloženie obrázku

Medzi dva odstavce vložte tento kód:

{image:http://cesta_k_obrazku}

Veľkosť obrázku alebo umiestnenie môžete upravovať pomocou parametrov. Parametre sú oddelené znakom | (na SK klávesnici – pravý ALT+W)

 • alt:popis obrazku
 • align:center (right, left)
 • width:250 (alebo percentuálna hodnota napr. 99%)
 • height:250
 • link:yes (nastavte, ak chcete prelinkovat na originálny obrázok)

TIP: Ak chcete proporčne zmensiť alebo zväčšiť obrázok, stačí použiť iba jednu rozmerovú hodnotu a druhá sa upraví automaticky.

TIP: Ak je originálny obrázok väčší ako rozmer stredu stránky, doporučujeme nastaviť širku obrázku na 100%. Vtedy sa upraví šírka obrázku podľa rozmeru stránky. (Pozri príklad 6)

Možné problémy: Ak je v URL adrese k obrázku nedovolený znak, obrázok sa nezobrazí. Ak máte problém so zobrazením skúste zakódovať URL adresu a tak ju vložiť do makra. Skúste to cez URL Encoder/Decoder


UPOZORNENIE:

Ak zistím(e), že vkladáte do svojich článkov nevhodný obsah, bude to postihované odstránením celého článku a zablokovaním možnosti blogovania pre používateľa, ktorý sa dopustí takéhoto konania.


Priklady

1. zobrazenie obrázku bez parametrov

{image:http://www.ivao.sk/images/logo.png}

2. zobrazenie obrázku so šírkou 300px (výška sa proporčne upraví)

{image:http://www.ivao.sk/images/logo.png|width:300}

3. zobrazenie obrázku so šírkou 150px a výškou 130px

{image:http://www.ivao.sk/images/logo.png|width:150|he­ight:130}

4. zobrazenie obrázku zarovnaného na stred

{image:http://www.ivao.sk/images/logo.png|align:center}

5. zobrazenie obrázku zarovnaného vľavo a textom okolo obrázku

{image:http://www.ivao.sk/images/logo.png|align:left}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur facilisis mi quis libero tempor aliquet. Etiam odio massa, bibendum quis ullamcorper sed, pulvinar convallis urna. Nunc nec magna ac odio hendrerit rhoncus eu sed est. Sed ac ligula sit amet velit egestas tristique quis sit amet diam. Nunc arcu mauris, consequat non malesuada a, iaculis ut est. Nam tellus orci, hendrerit sagittis tincidunt non, adipiscing sit amet eros. Nunc sit amet purus at metus euismod laoreet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc cursus tristique aliquam. Donec aliquam, felis et eleifend consectetur, nisl odio blandit erat, vitae euismod lectus enim quis felis. Morbi luctus pellentesque tellus eget suscipit.

6. obrázok, ktorý preteká cez stránku nastavíme na širku 100% a prelinkujeme na originálny obrázok

{image:http://www.ivao.sk/…st_image.jpg|width:100%|lin­k:yes}

Originál bez úpravy rozmerov


UTC
LOC