Bratislava FIR

Zopár faktov

Slovenská republika vznikla v januári 1993 po tom, ako sa Československo rozdelilo na dve samostatné krajiny. Od roku 2004 je členom Európskej únie. Slovensko sa nachádza v srdci strednej Európy a so susedmi na juhu ho prepája rieka Dunaj. Dominantou je pohorie Vysokých Tatier, ktoré tvorí hranicu na severe rebubliky. Slovensko má 5,4 milióna obyvateľov a jeho rozloha je 49 000 km².

Väčšina nízkeho vzdušného priestoru nad Slovenskou republikou je neriadená no v blízkosti letísk je opak pravdou. Slovensko má šesť riadených letísk: Bratislava (LZIB), Košice (LZKZ), Poprad (LZTT), Piešťany (LZPP), Žilina (LZZI) a Sliač (LZSL).

Všeobecné zásady

Pri činnosti v Slovenskej republike prosím dodržiavajte nasledujúce všeobecné pravidlá IVAO SK.

Frekvencia Frekvencie 122,800 a 121,500 by mali byt priebežne monitorované pokiaľ nie je vhodnejšia iná frekvencia (napr. ATC pozícia)

Výšky

Všetky výšky sú uvádzané nad morskou hladinou (AMSL – above mean sea level) v stopách.

  • Prevodná výška (Transition Altitude – TA) : 10000 ft na celom území SR
  • Prevodná hladina (Transition Level – TL) : závislá na prevodnej výške a momentálneho lokálneho tlaku

Kódy odpovedača (Squawk codes)

Piloti môžu použiť nasledujúce kódy bez pokynu od ATC iba v týchto špecifických prípadoch. Tieto kódy používajte dokiaľ Vás ATC neinštruuje inak.

  • Kód 7700 – lietadlo v núdzovej situácií
  • Kód 7600 – porucha rádia
  • Kód 7500 (únos) nie je možné používať na sieti IVAO.
  • Kód 2000 – neriadený IFR let, resp. ak nebol kód IFR letu pridelený od ATC
  • Kód 7000 – VFR Let

Obmedzenia rýchlosti

Neprekračujte 250 uzlov IAS (Indicated Air Speed) pod nadmorskou výškou 10000 ft alebo pri vstupe do TMA, kým nemáte povolenie od ATC.

Nadzvuk

Nadzvuk je pre civilnú prevádzku zakázaný.

QNH

Nastavenie výškomera sa udáva v hektopascaloch a štandardný tlak je 1013 (presnejšie 1013,25 hPa)

Žiadny ATC k dispozícií

Ak nie je online ATC, úmysly musia byť vysielané textom na frekvencií UNICOM-u (122,800) v angličtine.

Mapy (Charts)

Mapy pre letiská Slovenskej republiky sú dostupné v sekcií MAPY na tejto stránke. Odporúčame ich pužívať


UTC
LOC