Dobrovolné členské príspevky

Od 19.12.2018 je v platnosti nové číslo účtu, na ktoré môžte posielať príspevky na chod webovej stránky. Účet je vedený v mBank bez poplatkov a jeho majiteľom je Peter Dúbravčík. O pohyboch Vás bude informovať na diviznom fóre v topiku Členský príspevok (Dobrovoľný)

Ako je známe na chod našej divíznej stránky je ročne potrebná istá suma peňazí – cca 70 €, preto sme vďační za každé euro, ktorým ste ochotní prispieť. Aby sme mali prehľad o zostatku a transakciách na jednom mieste, rozhodli sme sa tieto informácie preniesť z fóra na divíznu stránku na túto podstránku.

Ak chcete prispieť akoukoľvek sumou, poukážte peniaze na nižšie uvedený účet. Ak chcete zverejniť Vaše meno v zozname prispievateľov, tak do variabilného symbolu (VS) uveďte váš VID.

IBAN: SK96 8360 520­7 0042 0667 6­207

Aktuálny zostatok: 101.00 €

Prispievatelia za rok 2016

Kocvár Ľubomír

Prispievatelia za rok 2015

Mehr Michal
Ďurica Rastislav
Chovančák Marian
Lališ Andrej
Heger Marek
Matejčík Milan

Prispievatelia za rok 2014

Čakvári Štefan
Kocvár Lubomír
Bulla Miroslav
Šlávka Miroslav
Šoltés Peter
Leibiczer Martin

Prispievatelia za rok 2013

Miroslav Bulla (320864)
Branislav Zvolenský (282561)
Peter Nemeti
Ing. Martinka Leopold
Karol Lysina
Lubomir Slavka (Slofo)
Andrej Lalis


UTC
LOC