LZIB_DEL Standard Operating Procedure

Od 13.5. 2009 je možné obsadzovať pozíciu LZIB_DEL, Štefánik Delivery, s frekvenciou 118,975 MHz. Čo je vlastne DEL? Delivery je stanovisko, ktoré piloti kontaktujú pred odletom za účelom získania letového povolenia či už je to VFR alebo IFR. Delivery v LZIB vydáva aj povolenie na spúšťanie motorov. Na IVAU sa toto stanovisko bude primárne využívať počas eventov a exponovaných hodín. Zároveň Vás chceme poprosiť o dodržiavanie nasledovných podmienok a postupov:

  • FRA pre LZIB_DEL je stanovené na S3.
  • prihlásiť sa na LZIB_DEL je možné iba ak je online LZIB_TWR bez ohľadu na to, či je online LZIB_APP alebo LZBB_CTR. To znamená, že ak sa odhlási LZIB_TWR, musí sa odhlásiť aj LZIB_DEL.
  • počas skúšok a tréningov na veži sa DEL nebude obsadzovať ak sa neurčí inak.

Postupy

Zodpovednosťou riadiaceho na DEL bude skontrolovať letový plán (riadiacemu na DEL musia byť samozrejme známe LOAs – napr. maximálne levely do daných FIRov resp. destinácií) udeliť letové povolenie (so správne prideleným odpovedačom), vyplniť strip s povolením (SID, príp. level), koordinovať neštandardné povolenia (odlety nie podľa SID, iné požiadavky PIC) s TWR resp. s APP a preladiť prevádzku na TWR. Príklad ako by malo vyzerať povolenie:

IFR-EN
ESK6KP: Stefanik Delivery, dobrý deň, ESK6KP with information C, QNH 1016, request clearance to Košice.
LZIB_DEL: ESK6KP, dobrý deň, information C correct, QNH 1016, (time 35), start-up approved, cleared to Košice via NITRA6Z departure, squawk 3240.
ESK6KP: Start-up approved, cleared to Košice via NITRA6Z departure, squawk 3240, ESK6KP.
LZIB_DEL: ESK6KP, readback correct, for taxi contact Stefanik Tower, 118,3, bye.
ESK6KP: Stefanik Tower on 118,3, thank you, bye, ESK6KP.

IFR-SK
ESK6KP: Stefanik Delivery, dobrý deň, ESK6KP s informáciou C, QNH 1016, žiadame povolenie do Košíc.
LZIB_DEL: ESK6KP, dobrý deň, informácia C správne, QNH 1016, (čas 35), spúšťanie schválené, povolený do Košíc, odletová NITRA6Z, odpovedač 3240.
ESK6KP: Spúšťanie schválené, povolený do Košíc, odletová NITRA6Z, odpovedač 3240, ESK6KP.
LZIB_DEL: ESK6KP, opakovanie správne, pre rolovanie prejdite na vežu 118,3, pekný let.
ESK6KP: Prechádzame na vežu 118,3, ďakujeme, pekný deň, ESK6KP

VFR-EN
OMABC: Stefanik Delivery, dobrý deň, OMABC after start up with information C, request VFR clearance to Zilina.
LZIB_DEL: OMABC, dobrý deň, information C, QNH 1016, cleared VFR to exit point PEZINOK, runway 04, after departure proceed direct PEZINOK, maximum 1000 feet above ground, squawk 6701.
OMABC: Cleared VFR to exit point PEZINOK from runway 04, after departure direct PEZINOK, maximum 1000 feet ground, squawk 6701,OMABC.
LZIB_DEL: OMABC, readback correct, for taxi contact Stefanik Tower on 118,3, bye.
OMABC: Stefanik Tower on 118,3, thank you, bye, OMABC.

VFR-SK
OMABC: Stefanik delivery, dobrý deň, OMABC po spustení, informácia C, žiadam povolenie VFR do Žiliny.
LZIB_DEL: OMABC, dobrý deň, informácia C, QNH 1019, povolený VFR na výstupný bod PEZINOK, dráha 04, po vzlete pokračujte priamo na PEZINOK, maximálne 1000 ft nad terénom, odpovedač 6701.
OMABC: Povolený VFR, výstupný bod PEZINOK, dráha 04, po vzlete priamo PEZINOK, maximálne 1000 ft nad terénom, odpovedač 6701, OMABC.
LZIB_DEL: OMABC, prečítané správne, pre rolovanie prejdite na vežu 118,3, pekný let.
OMABC: Veža 118,3, ďakujem, pekný deň, OMABC.

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného príkladu, pilot sa prihlásil na DEL po spustení. VFR totiž nemusí žiadať o povolenie spúšťať motory.

Všimnite si tiež, že bol povolený len na PEZINOK. Je dôležité si uvedomiť, že po opustení CTR pilot vletí do priestoru triedy G (pod TMA) a vtedy môže byť prevádzka povolená len na hranicu riadeného okrsku. Ak by však letel celý čas v riadenom priestore môže byť povolený až do destinácie.


UTC
LOC