Odporúčania

Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť kvalitný ATC servis poskytovaný vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Riadiaci letovej prevádzky nebude zhadzovaný a odsudzovaný pred ostatnými členmi za svoje výkony počas služby v aktívnej pozícii.

Nasledujúce podmienky sú záväzné pre všetkých členov IVAO riadiacich letovú prevádzku v rámci vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

Podmienky

 1. Riadiaci sa prihlásením na aktívnu pozíciu ATC zaväzuje, že bol oboznámený s manuálom programu IvAc a ovláda všetky jeho funkcie.
 2. Každý riadiaci letiska Bratislava – Štefánik (LZIB) musí dodržiavať nasledujúce informácie pri uvádzaní informácie ATIS:
  • názov pozície (celý názov, napr.: „Stefanik Radar“, nie LZIB_APP)
  • informácie o dráhach v používaní
  • prevodná výška (TA) a prevodná hladina (TL)

  Pri ostatných letiskách sa ATIS správa vypĺňa podľa pravidiel uvedených TU.

 3. Jazyk používaný v letectve v rámci letového priestoru Slovenskej republiky je anglický alebo slovenský a jeho použitie je podmienkou vstupu do tohto priestoru.
 4. Každý riadiaci musí za každých podmienok používať štandardnú frazeológiu.
 5. Riadiaci je povinný byť pred pripojením oboznámený s postupmi daného sektoru či letiska a patrične ich ovládať. Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa neváhajte spojiť s SK-AOC alebo ktorýmkoľvek členom z vedenia divízie.
 6. Riadiaci je povinný mať pri sebe všetky dostupné mapy a postupy v aktuálnom vydaní.
 7. Riadiaci je povinný zaznačovať povolenia pridelené lietadlu a to štandardnými funkciami (NUM klávesnica: „+“ = povolený na bod, „*“ = povolená výška a F7 = povolená rýchlosť).
 8. Nezabúdajte na platnosť FRA obmedzení, overte preto svoju hodnosť na oprávnenie riadiť danú pozíciu.

Zahraniční riadiaci letovej prevádzky

Platné obmedzenia pre zahraničných ATC, ktorí chcú poskytovať ATC služby vo FIR Bratislava:

 • ATC služby smú poskytovať len riadiaci, ktorí sú členmi slovenskej divízie IVAO.
 • Výnimka je udelená riadiacim českej divízie s hodnosťou C2+ a to v špeciálnych prípadoch (ATC skúška, event a pod.) po dohode s vedením slovenskej divízie IVAO.
 • Zahraniční ATC obdržia písomné povolenie na poskytovanie služieb ATC v SR od SK-DIR/ADIR na pridelenú ATC pozíciu a časové rozhranie, v ktorom môže byť služba poskytovaná.

UTC
LOC