HQ ocenenia

Všeobecné ocenenia

Odznak Meno Popis
Spirit of IVAO Udeľuje sa komukoľvek, kto preukáže skutočného ducha pre IVAO. Navrhuje divízny DIR/ADIR pre HQ.
BI – bright idea Udeľuje HQ niekomu, kto dostane jedinečný nápad, ktorý IVAO zapracuje. Ocenenie možu navrhnúť DIR/ADIR alebo členovia Sraffu.
GI – great information Udeľuje HQ niekomu, kto prispeje informáciou do databázy IVAO, napr. člen, ktorý pošle mapy nejakého letiska.
MH – medal of honor Udeľuje sa niekomu za mimoriadny prínos pre IVAO. Udeľuje HQ v mimoriadnych prípadoch.
CR – creativity Udeľuje sa niekomu za výrobu lôg, odznakov, prezentačných materiálov pre IVAO. Navrhuje PR oddelenie alebo DIR/ADIR. Udeľuje HQ.

Online ocenenia

Ak je udelené nové ocenenie, staršie je nahradené.

Odznak Meno Popis
H1 – +500 Hours Cez 500 online hodín ako ATC/Pilot. Staff hodiny sú vyňaté.
H2 – +1000 Hours Cez 1000 online hodín ako ATC/Pilot. Staff hodiny sú vyňaté.
H3 – +2000 Hours Cez 2000 online hodín ako ATC/Pilot. Staff hodiny sú vyňaté.
H4 – +5000 Hours Cez 5000 online hodín ako ATC/Pilot. Staff hodiny sú vyňaté.
H5 – +10000 Hours Cez 10000 online hodín ako ATC/Pilot. Staff hodiny sú vyňaté.

Medaily za skúšky

Udeľované automaticky po ušpešných skúškach.

Odznak Meno Popis
V1 – Voice Level 1 Udeľuje sa ATC (najmenej C1), majúc konštantne najmenej 10 pohybov (a viac) na TemaSpeak kanály po celý čas počas jednej hodiny. Musí používať zodpovedajúcu frazeológiu a musí byť kontrolovaný a doporučený supervízorom.
V2 – Voice Level 2 Udeľuje sa ATC (najmenej C2 a držitelovi VL1 viac ako 6 mesiacov), majúc konštantne najmenej 15 pohybov (a viac) na TemaSpeak kanály po celý čas počas jednej hodiny a tridsiatich minút. Musí používať zodpovedajúcu frazeológiu a musí byť kontrolovaný a doporučený supervízorom.
V3 – Voice Level 3 Udeľuje sa ATC (najmenej C3 a držitelovi VL2 viac ako 9 mesiacov), majúc konštantne najmenej 20 pohybov (a viac) na TemaSpeak kanály po celý čas počas dvoch hodín. Musí používať zodpovedajúcu frazeológiu a musí byť kontrolovaný a doporučený supervízorom.
RA – Radio Udeľuje sa niekomu s hodnosťou C3 s viac ako 1000 hodinami pripojenia ako riadiaci a musí mať minimalne ocenenie Voice Level 1.
PC – Pro Controller Certifikát Pro Controller.
SB – Squawkbox Certifikát Squawkbox.

Ceny pre riadiacich

Odznak Meno Popis
SC – Super Controller Udeľuje sa niekomu, kto prejde dvoma praktickými ATC skúškami odlišnej hodnosti s najmenej 95% skóre.(poznámka: všetky prktické časti sú zpriemerované ako jedno skóre.) Tento odznak je udeľovaný od MD/MAD.
VC – Voice Controller Udeľuje sa niekomu, kto prejde praktickou skúškou s hlasovou komunikáciou s najmenej 10-timi pohybmi a so zodpovedajúcou frazeológiou.
SO – Special Operations Controller Udeľuje sa niekomu, kto odriadi 10 SO misií ako riadiaci. Odporúča SOC/SOAC SO oddeleniu.

Ocenenia pre pilotov

Odznak Meno Popis
HW – Heavy Weather Može byť udelená ak je splnená jedna z podmienok: a) Crosswind Component najmenej 25 KT alebo b) Nízka viditeľnosť (menej ako 0,5 S/M).
V oboch prípadoch musí byť bežiaci a aktuálny Metar server. Može byť navrhnuté Supervízorom, ktorý potvrdí úspešné pristátie. Podmienkou je použitie dynamickeho počasia v IvApe a použitie autopilota počas priblíženia nie je dovolené. Je možné dosiahnuť iba použitím lietadla s pevnými krídlami. Udeľuje MD/MAD.
W1 – World Tour 1 Možné dosiahnuť po odletení 1 svetovej túry na IVAN. Podmienky
W2 – World Tour 2 Možné dosiahnuť po odletení 2 svetových túr na IVAN. Podmienky
W3 – World Tour 3 Možné dosiahnuť po odletení 3 svetových túr na IVAN. Podmienky
W4 – World Tour 4 Možné dosiahnuť po odletení 4 svetových túr na IVAN. Podmienky
W5 – World Tour 5 Možné dosiahnuť po odletení 5 svetových túr na IVAN. Podmienky
W6 – World Tour 6 Možné dosiahnuť po odletení 6 svetových túr na IVAN. Podmienky
WV – World Tour VFR Možné dosiahnuť po odletení 1 svetovej VFR túry na IVAN.
F2 – World Tour VFR 2 Možné dosiahnuť po odletení 2. svetovej VFR túry na IVAN.
F3 – World Tour VFR 3 Možné dosiahnuť po odletení 3. svetovej VFR túry na IVAN.
S1 – S.O. World Tour Možné dosiahnuť po odletení 1 svetovej SO túry na IVAN.
JF – Jet Fighter Udeľuje sa niekomu, kto dosiahne 10 SO misií. Odporúča SOC/SOAC oddeleniu SO.
SA – Super Aviator Udeľuje sa niekomu, kto prejde 2 praktickými skúskami s odlišnou hodnosťou so skóre najmenej 95%. (poznámka: Pri skúškach rozdelených na viaceré praktické časti sa tieto časti zpriemerujú.)
KS – King of the Sky Udeľuje sa niekomu s hodnosťou Senior Flight Captain, s 1 ukončenou svetovou túrou, s ocenením Heavy Weather a 1000 odlietanými hodinami.
GW – Golden Wings Udeľuje sa niekomu s hodnosťou Commercial Captain, so 4 ukončenými svetovými túrami, s ocenením Heavy Weather a King of the Sky, udeleným aspoň 12 mesiacov a 2000 odlietanými hodinami.
LH – Long Haul WT Udeľuje sa niekomu s ukončenou Long Haul svetovou túrou. Udeľuje MD/MAD.
DA – Dangerous Airport Tour Udeľuje sa niekomu s ukončenou Dangerous Airport Tour. Udeľuje FOD.

UTC
LOC