Divízne ocenenia

Odznak Popis
Sailing Award
Udelené tomu, kto sa zúčastní na viac než 10 Sailing eventoch.
Division IFR Tour Award
Udelené členovi po ukončení divíznej IFR tour.
Division VFR Tour Award
Udelené členovi po ukončení divíznej VFR tour.
Division Special Operations Tour
Dané členovi po ukončení divíznej SO tour.
Great Division User Award
Špeciálne ocenenie, udelené členovi, ktorý nezištne pomáha divízií alebo ostatným členom či už ako ATC alebo ako pilot.
Online Support Award
Udelené každému, kto strávil veľa času online pre to, aby pomáhal ostatným členom. Navrhuje ktorýkoľvek člen staffu a udeľuje DIR/ADIR.
Division Spirit Award
Udelené členovi, ktorý skutočne pomáha ostatným členom divízie a udržuje „ducha“ IVAO. Navrhuje člen staffu divíznemu DIR/ADIR.
ATC Events Award
Udelené ATC, ktorý sa zúčastnil na 10 eventoch organizovaných divíziou. Kontroluje AOC/AOAC.
Documentation Award
Udelené členovi za tvorbu platných a dôležitých dokumentov pre divíziu.
Helos Award
Udelené členovi, ktorý sa zúčastnil viac než 10 misií alebo eventov s helikoptérami. Kontroluje FOC/FOAC.
Aviation Celebration Tours and Events Award
Udelené členovi za účasť na Celebration Tour alebo na evente.
ATC Training Assistance Award
Udelené ATC za asistenciu pri tréningoch organizovaných divíziou.
Pilot Training Assistance Award
Udelené pilotovi za asistenciu pri tréningoch organizovaných divíziou.
Division Meeting Award
Udelené členovi za organizáciu divíznych stretnutí v reálnom živote.
Pilot Events Award
Udelené pilotovi, ktorý sa zúčastnil na 10 eventoch organizovaných divíziou. Kontroluje FOC/FOAC. Udeľuje divízne HQ.
ULM Award
Udelené členovi, ktorý ukončí divíznu Ultra Light túru. Kontroluje MC/MAC. Udeľuje divízne HQ.
Float Tour Award
Udelené členovi, ktorý ukončí divíznu Float Plane túru. Kontroluje MC/MAC. Udeľuje divízne HQ.

UTC
LOC