Slovak Online Tuesday

Dátum eventu: 24.03.2020

Čas začiatku eventu (UTC): 18:00

Zalietajte si po Slovensku každý utorok večer.

Take your flights over Slovakia every Tuesday evening.

Body za event ATC: 1

Body za event piloti: 1

Opakuje sa každý(ú) Utorok


UTC
LOC