Nový AIRAC platný od 01-FEB-2018

06.02.2016 22:42

Do platnosti vstúpil nový AIRAC. Zmeny sa dotýkajú Mapy preletových tratí spodného vzdušné priestoru GND – FL245. Aktualizované mapy sú dostupné na stránke Mapy.

SK-FOC

UTC
LOC