Pravidlá pre túry

IFR túry

Tieto pravidlá sa vzťahujú na túry alebo ich časti (legy), ktoré sa lietajú podľa IFR pravidiel.

 • Všetky legy musia byť zaletené online, v danom poradí a s reálnym počasím.
 • Lety musia byť zaletené v realtime móde (1× sim rate, akcelerovaný mód nie je dovolený). Vojenské a nadzvukové lietadlá (napr. F18, Concorde, …) sú zakázané!
 • Kvôli PC alebo FS crashu bude akceptované maximálne 15–20 minútové odpojenie (uvedené v poznámkach a v UTC čase).
 • Uistite sa, že ste si vybrali vhodné lietadlo pre daný leg, čo sa týka obmedzení letiska (kategória lietadla)
 • Direct to trate nie sú akceptované.
 • Trate sú doporučené a nie povinné. Je možné si ich nahradiť.
 • Členovia, ktorí nebudú komunikovať cez UNICOM (122.800) budú z túr vylúčení.
 • Vedenie riadiacimi nie je nevyhnutné.
 • Prosíme, aby ste dávali pozor pri vypĺňaní letových plánov. Letový plán so zle vyplneným departure/des­tination políčkom nebude akceptovaný.
 • Používanie máp je povinné.
 • Neprekračujte rýchlosť 250 IAS pod letovou hladinou 100 pokiaľ Vám to ATC nepovolí.
 • Legy sa reportujú v UTC čase a vo formáte 24h.

VFR túry

Tieto pravidlá sa vzťahujú na túry alebo ich časti (legy), ktoré sa lietajú podľa VFR pravidiel.

 • Všetky legy musia byť zaletené online, v danom poradí a s reálnym počasím.
 • Lety musia byť zaletené v realtime móde (1× sim rate, akcelerovaný mód nie je dovolený).
 • Maximálna povolená rýchlosť je 220 KIAS !!!
 • Kvôli PC alebo FS crashu bude akceptované maximálne 10–15 minútové odpojenie (uvedené v poznámkach a v UTC čase).
 • Prosíme, aby ste dávali pozor pri vypĺňaní letových plánov. Letový plán so zle vyplneným departure/des­tination políčkom nebude akceptovaný.
 • Legy musia byť zaletené s jedno/dvoj vrtuľovým lietadlom, nie väčším ako B350/B1900 alebo podobným (nie ATR).
 • Maximálna výška počas VFR tour je FL200.
 • Dodržiavajte VFR pravidlá.
 • Legy sa reportujú v UTC čase a vo formáte 24h.

All reporting and validation go fully into the MODA system


UTC
LOC