Fly With Me alebo Chceš si so mnou zalietať?

Ako ste si mnohí všimli, na našej divíznej stránke pribudla nová položka v menu Obsah členov:

Fly With Me

Fly with me alebo Zaleť si so mnou ponúka možnosť vytvoriť si „súkromný“ event, na ktorý si môžete pozvať vašich kamarátov. Určite vám dobre padne, ak dajaký dlhší let neletíte sám a na teamspeaku vám robí spoločnosť jeden alebo viac spolu-lietavcov na spoločnej trati. Vaše fotoalbumy môžu byť bohatšie o snímky z takýchto letov, počas letu môžete nezáväzne komunikovať, alebo skúsenejší môžu odovzdávať skúsenosti menej skúseným.

Používatelia Facebooku si určite všimnú istú podobnosť s vytvorením udalosti na FB. Je to zámer. Z FB ste zvyknutí na isté chovanie aplikácie, čo môže pomôcť k rýchlejšiemu pochopeniu funkčnosti.


Ako pridať event?

Je to jednoduché… Na podstránke Fly With Me stlačte tlačidlo Pridať event.

Po otvorení formulára vyplňte:

 • Titulok – názov eventu.
 • Telo – popis eventu. Do tela môžete vkladať aj odkazy na externé súbory s mapami alebo scenériami.
 • Doporučenú trasu
 • Odlet (ICAO) – kód letiska odletu
 • Prílet (ICAO) – kód letiska destinácie
 • T/O dátum – dátum odletu
 • T/O zulu čas – čas ZULU odletu
 • Príloha – ak zabalené súbory máp či scenérií nepresiahnu 5 megabajtov, tak ich môžete priložiť priamo k eventu. Ak nie, vpíšte odkaz na ne do tela eventu.

Po vyplnení údajov stlačte tlačidlo Pridať event.

Notifikácie po pridaní eventu

Všetci registrovaní členovia dostanú notifikačnú správu na svoj profil o vytvorení eventu.

Ako upraviť event?

Ak z nejakého dôvodu potrebujete zmeniť údaje vo vašom evente, otvorte si stránku Fly With Me, kliknite na tlačidlo + pri vašom evente a po rozrolovaní detailu eventu kliknite na tlačidlo Upraviť event.

Zmeňte údaje a event uložte.

Notifikácie po úprave eventu

Všetci používatelia, ktorí sa zúčastnia alebo možno zúčastnia dostanú notifikačnú správu do svojho profilu, ako aj notifikačný email, ak majú email uvedený v profile.

Ako zrušiť event?

Ak z nejakého dôvodu musíte vami vytvorený event zrušiť, tak otvorte stránku Fly With Me, kliknite na tlačidlo + pri vašom evente a po rozrolovaní detailu eventu kliknite na tlačidlo Zrušiť event.

Skôr ako event odvoláte, môžete prostredníctvom komentárov s ostatnými prihlásenými na event prediskutovať, či je nutné event zrušiť. Ostatní možno poletia.

Notifikácie po zrušení eventu

Všetci používatelia, ktorí sa zúčastnia alebo možno zúčastnia dostanú notifikačnú správu do svojho profilu, ako aj notifikačný email, ak majú email uvedený v profile.


Chcem sa pridať k eventu

Ak sú nejaké eventy pridané inými používateľmi, tak sa na stránke Fly With Me pod tlačidlom Pridať event zobrazí zoznam eventov.

Ak sa chcete zúčastniť alebo možno zúčastniť na niektorom evente, kliknite na tlačidlo + pri evente, na ktorom sa chcete zúčastniť a po rozrolovaní detailu eventu kliknite na tlačidlo Poletím alebo Možno. Po kliknutí sa vaše meno zobrazí v zozname Poletia alebo Poletia možno a zobrazí sa váš status k eventu.

Notifikácie po pridaní sa k eventu

 • autor eventu dostane notifikáciu do svojho profilu (a emailu)
 • ostatní zúčastnení dostanú notifikáciu do svojho profilu

Chcem sa odhlásiť z eventu

Ak sa chcete odhlásiť z eventu, tak na stránke Fly With Me kliknite na tlačidlo + pri evente, na ktorom sa máte zúčastniť a po rozrolovaní detailu eventu kliknite na tlačidlo Nepoletím. Po kliknutí sa vaše meno odstráni zo zoznamu Poletia alebo Poletia možno.

Notifikácie po odhlásení sa z eventu

 • autor eventu dostane notifikáciu do svojho profilu (a emailu)
 • ostatní zúčastnení dostanú notifikáciu do svojho profilu

Komentáre

Pod každým eventom je možnosť zadať komentár. Cez komentáre si môžete dohodnúť podrobnosti k eventu a podobne.

Notifikácie po pridaní komentára

 • autor eventu dostane notifikáciu do svojho profilu ak nekomentoval sám
 • ostatní zúčastnení dostanú notifikáciu do svojho profilu

Fly With Me má zoceliť našu divíziu a aktivitu v nej. Sú ľudia, ktorí váhajú s účasťou na oficiálnych eventoch slovenskej divízie, pretože sa boja a nie sú skusení. Fly With Me vám dáva možnosť prekonať strach a užiť si neoficiálne spoločné online lietanie v spoločnosti skúsenejších. Počúvajte ich komunikáciu s ATC, nechajte si poradiť s postupmi, ale hlavne si užívajte spoločné lety.

So, let's fly with someone or Fly With Me

Branislav Zvolenský
SK-WM

Hodnotenie:

hviezdičky: 4.15

hodnotené: 13x


UTC
LOC