Voľné pozície

SK-ADIR

Asistent riaditeľa divízie

SK-TC

Koordinátor výcviku - výcvik pilotov a ATC

SK-TA1

Výcvíkový poradca - výcvik ATC

SK-TA2

Výcvíkový poradca - výcvik pilotov

SK-AOC

Koordinátor operácií ATC

SK-AOAC

Asistent koordinátora operácií ATC

SK-SOC

Koordinátor špeciálnych operácií

SK-SOAC

Asistent koordinátora špeciálnych operácií

SK-MAC

Asistent koordinátora členskej základne

SK-AWM

Asistent webmastera

UTC
LOC