Dopad legislatívy Európskej únie na letecký personál a bezpečnosť letísk

Zdravím Vás, na úvod sa predstavím. Som študentkou Leteckej fakulty v Košiciach. Presnejšie študujem Riadenie leteckej prevádzky. Momentálne som v bakalárskom ročníku, čo znamená, že svoj čas venujem písaniu bakalárskej práce. Titulok definuje moju prácu, presnejší názov znie: ,,Analýza vplyvu právnych noriem prijatých pre slovenské letiská po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie". Pri písaní práce som prišla na jednu závažnú chybu → komunikácia letísk so študentmi. Nevravím, sú študenti, ktorí sú motivovaní len titulom. Ale čo my ostatní?Zaujíma nás to, čo študujeme a aj keby sme sa chceli dostať k presnejším informaciám, nevieme si nájsť cestu. Nevravím, že zlyhanie komunikácie je v spoločnostiach, nie. Ani samotné školy nevedia zabezpečiť viac exkurzií, možností, praxe pre študentov. Rozoslala som e-mail vedeniam slovenských letísk, ktorý obsahoval sprievodný list a dotazník. Vyhodnotenie dotazníka nenastalo, pretože nebolo hodnotiť z čoho. Dotazník obsahuje šesť otázok, rozdelený na dve skupiny, letecký personál a bezpečnosť na letiskách. Mojím cieľom je poukázať na vplyv legislatívy na personál (zvýšenie požiadaviek) a bezpečnosť(nové opatrenia, aplikácia, financie, pocity cestujúcich).Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka. Stačí si skopírovať tento link:

https://docs.google.com/…eet/viewform?…

Odpovedať na otázky a je to. Chcem sa Vám poďakovať za čas strávený pri prečítaní tohto blogu a vyplnenie dotazníka. Prajem pekný zvyšok dňa.

Kellnerová Zdenka

Hodnotenie:

hviezdičky: 3

hodnotené: 37x


UTC
LOC